Praktyki w Muzeum Getta Warszawskiego

Zapraszamy osoby studiujące na kierunkach humanistycznych do odbycia praktyk studenckich w Muzeum Getta Warszawskiego w okresie od lipca do września 2024 roku.

Zakres obowiązków:

  • dyżury na terenie wykopalisk prowadzonych przez Muzeum przy dawnej ulicy Miłej (od wtorku do niedzieli w godzinach 12-17);
  • oprowadzanie grup i osób indywidualnych odwiedzających stanowisko archeologiczne;
  • udzielanie informacji na temat Muzeum Getta Warszawskiego odwiedzającym teren wykopalisk.

Dodatkowe wymagania: język angielski na poziomie pozwalającym na oprowadzenie osób angielskojęzycznych po terenie wykopalisk

Gwarantujemy merytoryczne przeszkolenie dotyczące historii miejsca badań archeologicznych w kontekście historii getta warszawskiego i Zagłady oraz wsparcie merytoryczne i organizacyjne w czasie praktyk. Z przyjemnością zapoznamy Was z pracą naszej instytucji.

Prosimy o wysłanie zgłoszeń wraz z krótkim CV na adres: mmakarova@1943.pl