„Nie wiem, gdzie się urodziłam, ani kiedy się urodziłam…”

Muzeum Getta Warszawskiego zaprasza na dziewiętnasty odcinek cyklu wywiadów filmowych, które zostały zrealizowane w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022″, przy współpracy ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej. Wywiady ze świadkami historii stanowią źródło informacji na temat hitlerowskich prześladowań ludności żydowskiej i są cennym uzupełnieniem dotychczasowych publikacji. Zapisane na taśmie filmowej wspomnienia, dotyczą czasu okupacji i lat poprzedzających wojnę. Pracownicy działu edukacji MGW dotarli do tych, którzy działali w ruchu oporu: żołnierzy podziemia i harcerzy, a także do osób Ocalonych z Zagłady.

Cykl został przygotowany przez dział edukacji i wpisuje się w działalność #MuzeumGettaWarszawskiegoOnline.

Mówiąc szczerze, to nie wiem, gdzie się urodziłam, ani kiedy się urodziłam, tak dokładnie” – mówi uratowana z warszawskiego getta przez polską rodzinę, Elżbieta Brzuska, która urodziła się w 1939 r. W dzieciństwie często powracały do niej obrazy:  „Szczekanie psów… jakieś niemieckie mundury… jakiś taki strach…