„Marek Edelman opowiada Hannie Krall o tym, co działo się w getcie”

„Getto w literaturze” przybliża cztery publikacje: „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny Krall, „Rozmowy z katem” Kazimierza Moczarskiego, „Campo di Fiori” Czesława Miłosza i „Wspomnienia. Moją wersję” Izaaka Wacława Kornbluma.

Projekt został zrealizowany według pomysłu i scenariusza dr Wiesławy Młynarczyk z Działu Edukacji MGW Wzięli w nim udział reżyser Paweł Passini i młodzież z Ogniska Teatralnego „U Machulskich”.

Celem projektu jest ukazanie getta z trzech perspektyw: ofiary, kata i świadka – zaangażowanego lub obojętnego. W każdym z odcinków jego bohaterowie poznają miejsce akcji, konfrontując je z dzisiejszą Warszawą oraz interpretują teksty literackie.

Prezentacja cyklu towarzyszy obchodom 80. rocznicy zamknięcia granic getta warszawskiego, organizowanym przez Muzeum Getta Warszawskiego wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i TSKŻ-Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce.

Marek Edelman opowiada Hannie Krall o tym, co działo się w getcie, jak żyli ludzie w getcie, opowiada o Wielkiej Akcji – wywózce Żydów do Treblinki w 1942 r. – Umschlagplatzu, opowiada też o powstaniu w getcie warszawskim” – mówi dr Wiesława Młynarczyk, główny specjalista w Dziale Edukacji MGW i pomysłodawczyni filmowego cyklu reportaży „Getto w literaturze”, w jego pierwszej części, poświęconej „Zdążyć przed Panem Bogiem” (1977). To wywiad z Markiem Edelmanem, zastępcą Mordechaja Anielewicza w szeregach Żydowskiej Organizacji Bojowej (a niegdyś gońca w Szpitalu Bersohnów i Baumanów), podczas powstania w getcie warszawskim.