Kierownik/Kierowniczka Działu Naukowo-Badawczego

Muzeum Getta Warszawskiego poszukuje kandydatek i kandydatów na stanowisko Kierownika/Kierowniczki Działu Naukowo-Badawczego. Prosimy o nadsyłanie CV i listu motywacyjnego na adres mailowy praca@1943.pl do 28 lutego 2023 roku.

Jesteśmy rozwijającą się instytucją kultury, która ma w perspektywie dużą inwestycję budowlaną, związaną m.in. z projektowaniem branżowym i wystawienniczym oraz wiele ciekawych projektów kulturalnych, naukowych, edukacyjnych i wydawniczych.

Misją instytucji jest upowszechnianie wiedzy na temat życia, walki i Zagłady polskich Żydów w getcie warszawskim i innych gettach na terenie okupowanej przez Niemców Polski.

Wizją instytucji jest stworzenie wystawy stałej w zrewitalizowanym budynku dawnego Szpitala Bersohnów i Baumanów w Warszawie, gromadzenie archiwaliów, artefaktów i świadectw pamięci oraz czerpanie z dorobku, doświadczeń i zasobów polskich i zagranicznych instytucji zajmujących się tematyką getta.

Do zadań pracownika należeć będzie:

 • organizowanie pracy zespołu Działu Naukowo-Badawczego;
 • udział w planowaniu i prowadzeniu działalności naukowo-badawczej Muzeum Getta Warszawskiego, dotyczącej okresu przedwojennego, warszawskiego getta, historii Żydów w Polsce, a w szczególności w Warszawie, historii Zagłady i losów Żydów w czasie II wojny światowej w Warszawie i poza nią – na terenach okupowanych przez III Rzeszę Niemiecką;
 • udział w tworzeniu podstaw naukowych, opracowań i ekspertyz na potrzeby wystawy stałej, wystaw czasowych i wystaw organizowanych poza siedzibą Muzeum Getta Warszawskiego;
 • współdziałanie w przygotowywaniu i redagowaniu publikacji związanych z działalnością Muzeum Getta Warszawskiego;
 • wypowiadanie się w mediach na tematy dotyczące historii warszawskiego getta, historii Żydów w Polsce, a w szczególności w Warszawie, historii Zagłady i losów Żydów w czasie II wojny światowej w Warszawie i poza nią – na terenach okupowanych przez III Rzeszę Niemiecką, zwłaszcza w kontekście działalności i prac archeologicznych prowadzonych w tym zakresie przez Muzeum – po uprzednim uzgodnieniu z Muzeum treści takich wypowiedzi;
 • przygotowywanie publikacji popularyzujących oraz naukowych dotyczących historii warszawskiego getta, historii Żydów w Polsce, a w szczególności w Warszawie, historii Zagłady i losów Żydów w czasie II wojny światowej w Warszawie i poza nią – na terenach okupowanych przez III Rzeszę Niemiecką;
 • udział w organizacji sesji i konferencji naukowych; aktywny udział w sesjach i konferencjach naukowych organizowanych przez inne instytucje;
 • współpraca z pokrewnymi (tj. zajmującymi się dziejami Żydów w Polsce, Zagładą i II wojną światową) instytucjami i placówkami badawczymi oraz muzealnymi w kraju i za granicą;
 • udział w działaniach promocyjnych muzeum;
 • udział w innych, bieżących pracach muzeum;
 • organizacja i koordynacja obsługi administracyjnej związanej z pracami Działu Naukowo-Badawczego.

Wymagania:

 • co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu zespołami co najmniej 5-osobowymi umocowanymi w ramach większej struktury;
 • wykształcenie na poziomie minimum doktora nauk humanistycznych w zakresie historii lub innych nauk społecznych;
 • umiejętność pracy w zespole i doświadczenia o charakterze organizacyjnym i koordynacyjnym;
 • umiejętności z zakresu organizacji wydarzeń naukowych oraz procesu przygotowywania publikacji;
 • aktywny udział w życiu naukowym, w tym w szczególności z zakresu historii Żydów i Zagłady, potwierdzony publikacjami naukowymi i uczestnictwem w konferencjach naukowych;
 • zainteresowania naukowe związane z historią Warszawy, warszawskiej społeczności żydowskiej, a zwłaszcza getta warszawskiego, II wojny światowe, Zagłady Żydów, historii i tradycji żydowskiej;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie, odpowiedzialność i terminowość
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie programów biurowych, tworzenia baz danych, elektronicznego biegu dokumentów.

Mile widziane:

 • znajomość innych języków obcych, w tym szczególnie języka jidysz lub hebrajskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu środków z grantów krajowych i zagranicznych na realizację projektów naukowych;
 • doświadczenie we współpracy z instytucjami muzealnymi czy wystawienniczymi;
 • znajomość metodyki zarządzania.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełny etat;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • pracę w przyjaznym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w centrum Warszawy.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny
 • CV

Aplikacje prosimy nadsyłać w terminie do 28 lutego 2023 roku na adres: praca@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: KIEROWNIK W DZIALE NAUKOWYM.

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.