”Był taki nakaz, że trzeba się wyprowadzić z tego getta”

Muzeum Getta Warszawskiego zaprasza na trzynasty odcinek cyklu wywiadów filmowych, które zostały zrealizowane w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022″, przy współpracy ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej. Wywiady ze świadkami historii stanowią źródło informacji na temat hitlerowskich prześladowań ludności żydowskiej i są cennym uzupełnieniem dotychczasowych publikacji. Zapisane na taśmie filmowej wspomnienia, dotyczą czasu okupacji i lat poprzedzających wojnę. Pracownicy działu edukacji MGW dotarli do tych, którzy działali w ruchu oporu: żołnierzy podziemia i harcerzy, a także do osób Ocalonych z Zagłady.

Cykl został przygotowany przez dział edukacji i wpisuje się w działalność #MuzeumGettaWarszawskiegoOnline.

”Był taki nakaz, że trzeba się wyprowadzić z tego getta” – wspomina urodzony w 1929 r. Zbigniew Daab, ps. Kapiszon, uczestnik Powstania Warszawskiego w premierowym, piętnastym odcinku cyklu „AK wobec tragedii polskich Żydów”. Opowiada o przerzucaniu paczek z żywnością przez mur getta, szmalcownikach i kryjówce dla Żydów przy ul. Wroniej.