NAGRODA KARSKIEGO I NIREŃSKIEJ

Bella Szwarcman-Czranota została laureatką nagrody im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej 2018. Nagroda przyznawana jest corocznie autorom prac poświęconych stosunkom polsko-żydowskim oraz dokumentującym wkład Żydów w kulturę polską.

26.11.2018

Działa na polu szerzenia kultury żydowskiej bardzo wszechstronnie, zarówno pod względem językowym, jest autorką wielu artykułów na temat literatury żydowskiej (…) jest znana jako tłumaczka, wydała kilka książek, bierze udział w konferencjach naukowych, jest zasłużona w popularyzowaniu muzyki żydowskiej – wyliczył zasługi Belli Szwarcman-Czarnoty juror, prof. Szymon Rudnicki. Poza nim kapitułę tworzą: prof. Paweł Śpiewak (ŻIH), dr Jonathan Brent (YIVO Institute for Jewish Research), dr hab. Joanna Nalewajko-Kulikov, dr Joachim S. Russek.

Jednym z głównych zadań Jana Karskiego – kuriera i emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego – było poinformowanie społeczności międzynarodowej o tragicznej sytuacji ludności żydowskiej pod okupacją niemiecką. Wstrząsającą relację naocznego świadka przekazał amerykańskim i brytyjskim politykom, dziennikarzom i artystom. Spotkał się między innymi z ministrem spraw zagranicznych rządu brytyjskiego –Anthonym Edenem oraz z prezydentem USA – Franklinem D. Rooseveltem.
Pola Nireńska – urodzona w Warszawie jako Pola Nirensztejn, była prekursorką tańca nowoczesnego w Polsce i światowej sławy tancerką. Z Karskim poznali się w 1954 roku, w Ameryce. Aby móc wziąć katolicki ślub, Pola przeszła konwersję.
Jan Karski ustanowił nagrodę w 1992 r z własnych pieniędzy. Jej administrowanie powierzył YIVO Institute for Jewish Research. .

Bella Szwarcman-Czarnota — absolwentka Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych w Institute of Applied Linguistics. Pracowała przez wiele lat jako redaktorka w Państwowym Wydawnictwie Naukowym w redakcji filozofii, a także w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie. Od 1997 r. jest redaktorką i felietonistką w piśmie „Midrasz”. Tłumaczka z języka francuskiego, rosyjskiego i jidisz. Autorka szeregu artykułów dotyczących literatury jidysz oraz książek: Mocą przepasały swe biodra: portrety kobiet żydowskich (2006), Znalazłam wczorajszy dzień: moja osobista tradycja żydowska (2009), Cenniejsze niż perły: portrety kobiet żydowskich (2010), Księga kobiet — kobiety Księgi: komentarze do Tory (2014), a także napisanej wspólnie z Różą Ziątek-Czarnotą i Dorotą Szwarcman W poszukiwaniu złotego jabłka (2016). W 2018 r. nakładem wydawnictwa Austeria ukaże się — opracowana wspólnie z Joanną Lisek i Karoliną Szymaniak — antologia poetek jidysz Moja dzika koza (2018). Stypendystka Urzędu M.St. Warszawa w 2010 r., a także nowojorskiego YIVO Institute for Jewish Research w 2011 r. Laureatka nagrody im. ks. Stanisława Musiała w 2016 r.

image_print
2019-01-17T10:38:41+00:00
Font Resize