MGW współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 107 w Warszawie

Dr Halina Postek – kierownik działu edukacji Muzeum Getta Warszawskiego – przeprowadziła 2 października zajęcia na temat judaizmu w klasach 7A i 8B

7 października 2019

Lekcje dotyczyły religii, tradycji i kultury polskich Żydów oraz podejmowały problematykę Zagłady. Wystąpienie dr Haliny Postek pogłębiło wśród uczniów wrażliwość, empatię i chęć niesienia pomocy, kształtując postawy otwartości, tolerancji i akceptacji dla odmienności etnicznej, religijnej i kulturowej, uświadamiając niebezpieczeństwa związane ze stereotypizacją i uprzedzeniami, ukazując przyczyny i konsekwencje rasizmu i antysemityzmu.

Opr. Anna Kilian
Zdjęcia: Ewelina Adamczyk

image_print
2019-10-07T13:39:01+00:00
Font Resize